Kns3g_LCN3-4

LỜI CẢM NHẬN - CON

Thầy cô mong muốn lắng nghe để hỗ trợ con tốt hơn trong hành trình. 
Sau khi làm xong, bạn kiểm tra đã chuyển sang tích xanh chưa?


Nếu không tìm thấy tên bạn trong danh sách - hãy liên hệ với BTC

PHẦN 1: CẢM NHẬN VỀ CHUYỂN HÓA BẢN THÂN


PHẦN 2: CẢM NHẬN VỀ LÝ THUYẾT và NỘI DUNG HỌC


PHẦN 3: CẢM NHẬN VỀ BTC, THẦY CÔ và CÔNG TÁC VẬN HÀNH


PHẦN 4: CẢM NHẬN VỀ ĐỒNG ĐỘI, ĐỆ NHỊ THÂN


(Ghi tên họ phía dưới)
(Ghi tên họ phía dưới)

PHẦN 5: CẢM NHẬN BAN CÁN SỰ


PHẦN 6: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ LỚP HỌC


THẤT VỌNG CỰC KỲ TUYỆT VỜI
Tuyệt đối không Cực kỳ sẵn sàng
Không bao giờ Nhất định sẽ gắn bó lâu dài

PHẦN 7: CON ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ LỚP HỌC


THẤT VỌNG CỰC KỲ TUYỆT VỜI

BẠN CẦN ĐIỀN ĐẦY ĐỦ ĐỊA CHỈ ĐỂ BTC SHIP QUÀ CHO CON ( chỉ dành cho các con hoàn thành và về đích trọn vẹn), nếu con không đạt BTC sẽ chuyển khoản lại cho phụ huynh


Thông tin quan trọng, cần ghi chính xác
Thông tin quan trọng, cần ghi chính xác
Thông tin quan trọng, cần ghi chính xác
Thông tin quan trọng, cần ghi chính xác
Thông tin quan trọng, cần ghi chính xác

Hãy chắc chắn bạn đã NHẤN NÚT SUBMIT (GỬI) kết quả form này?

BTC không chịu trách nhiệm trường hợp bạn QUÊN NHẤN NÚT SUBMIT (GỬI) và hệ thống tự động không ghi nhận câu trả lời. Để chắc chắn hãy kiểm tra ở bảng kết quả xem bạn đã được tích chưa?