Kns3g_LCN_1.2

LỜI CẢM NHẬN - PH

BTC mong muốn hỗ trợ bạn tốt hơn trong hành trình. Bài kiểm tra sẽ giúp bạn ôn tập.
Chú ý: Hệ thống check bài tập HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG. Chúng ta sẽ hoan hỷ GIEO HẠT nếu KHÔNG LÀM/LÀM MUỘN/ hoặc QUÊN NHẤN NÚT GỬI.

HÃY CHỤP ẢNH MÀN HÌNH sau khi làm xong để lưu lại, nhưng KHÔNG CẦN GỬI VÀO ZALO nhóm để làm loãng nhóm, chỉ cần check ở bảng kết quả xem tên của bạn đã chuyển sang tích xanh chưa?


Nếu không tìm thấy tên bạn trong danh sách - hãy liên hệ với BTC

PHẦN 1: CẢM NHẬN VỀ CHUYỂN HÓA BẢN THÂN


PHẦN 2: CẢM NHẬN VỀ LÝ THUYẾT và NỘI DUNG HỌC


PHẦN 3: CẢM NHẬN VỀ BTC, THẦY CÔ và CÔNG TÁC VẬN HÀNH


PHẦN 4: CẢM NHẬN VỀ ĐỒNG ĐỘI ĐỆ NHỊ THÂN


(Ghi tên họ phía dưới)

PHẦN 5: CẢM NHẬN VỀ ANGEL


PHẦN 6: CẢM NHẬN VỀ BAN CÁN SỰ


PHẦN 7: ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ LỚP HỌC


THẤT VỌNG CỰC KỲ TUYỆT VỜI
Tuyệt đối không Cực kỳ sẵn sàng
Không bao giờ Nhất định sẽ gắn bó lâu dài

Hãy chắc chắn bạn đã NHẤN NÚT SUBMIT (GỬI) kết quả bài tập form này?

BTC không chịu trách nhiệm trường hợp bạn QUÊN NHẤN NÚT SUBMIT (GỬI) và hệ thống tự động không ghi nhận câu trả lời. Để chắc chắn hãy kiểm tra ở bảng kết quả xem bạn đã được tích chưa?