Form Cảm nhận cuối khóa - lớp 30DKCVN (#177) (#180)

LẮNG TÂM CẢM NHẬN CUỐI KHÓA

Bằng sự chân thành, BTC và Thầy mong muốn hiểu bạn thật nhiều để hỗ trợ tốt hơn trong hành trình tiếp theo.
Xin hãy chia sẻ với tinh thần trung thực và chân thành.


Hãy lắng tâm và dành khoảng 10 - 15 phút để hoàn thành form khảo sát cuối khoá học này nhé. Bằng cách toàn tâm toàn ý để BTC có thể lắng nghe ý kiến của  cha mẹ. 


A- CẢM NHẬN - ĐÚC KẾT - ÔN BÀI


Không có giá trị Rất có giá trị
Không sẵn sàng Rất sẵn sàng