Điểm Danh 30N3B (#171)

BÁO CÁO ĐIỂM DANH 30NDKCVN-DC3G


Nếu không tìm thấy tên bạn trong danh sách - hãy liên hệ với BTC
Mất tập trung hoàn toàn Tập trung cao độ
Chưa phù hợp, cần cải thiện Tuyệt vời, tiếp tục phát huy

???NGUYỆN CHO CHÚNG TA CÙNG BƯỚC TRÊN HÀNH TRÌNH TỈNH THỨC, MANG 3 GỐC VỀ NHÀ???